Tập đoàn AVU

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Automation
Artificial Intelligence
Big Data
Autonomous Robots
Internet of things
Blockchain
Cryptocurrency

Cung cấp giải pháp công nghệ 4.0

Kết nối đầu tư 4.0

Giải thưởng

Khách hàng trung thành

3750

Dự án hoàn thành

461

Thành tích đặc biệt

258+

Đối tác nước ngoài

15+

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM